mailing list For webmasters
Welcome Guest
Profile: hallomoto
About
User Name: hallomoto
Forum Rank: Newbie
Gender: None Specified
Statistics
Joined: Saturday, July 18, 2009
Last Visit: Sunday, November 29, 2009 10:09:13 AM
Number of Posts: 7
[0.00% of all post / 0.00 posts per day]
Avatar
  Last 10 Posts
Topic: to remain in Polish language
Posted: Thursday, October 22, 2009 5:25:43 PM
Quote:
zostać – zostawać
1. «nie opuścić (nie opuszczać) jakiegoś miejsca, nie zmienić (nie zmieniać) miejsca pobytu, nie wyjść (nie wychodzić) skądś; pozostać (pozostawać)»:
- Zostań ze mną, nie odchodź!
- Zostać w domu z powodu niepogody.
- Zostać u kogoś na kolacji.
- Zostać przy chorym na noc.
- Zostać dłużej na urlopie.

<> fraz. Zostać na drugi rok «nie przejść do następnej klasy w szkole, nie zaliczyć roku na uczelni»
<> Być, pozostawać, zostawać, pot. wlec się w tyle (za kimś, za czymś), z tyłu «nie dorównywać komuś lub czemuś pod jakimś względem, być gorszym od kogoś, od czegoś»:
- Normy i przepisy zawsze były i będą w tyle za życiem.
- Chodzi o to, by nie pozostać w tyle.

<> (Niech) to zostanie między nami «(niech) się o tym nikt nie dowie poza nami»
<> Coś zostało w czyjejś głowie, pamięci, w czyimś sercu «coś zostało zapamiętane, nie uległo zapomnieniu»

<> potocznie. Zostawić (zostać) kogoś na lodzie «pozostawić kogoś samemu sobie w trudnej sytuacji, przestać się kimś interesować, zajmować»
<> Zostawać (pracować, dorabiać) itp. po godzinach «wykonywać dodatkową pracę po upływie obowiązkowego czasu pracy, zwykle za dodatkowym wynagrodzeniem»

<> fraz. pot. Zostawać (Wlec się, iść, znajdować się) w ogonie
a) «nie dotrzymywać kroku innym, zostawać w tyle»
b) «nie nadążać za rozwojem sytuacji, nie brać w czymś udziału»

2. «stać się (stawać się) resztą, pozostałością czegoś, po czymś; pozostać (pozostawać)»:
- Z dawnych mebli zostały tylko fotele.
- Z całej rodziny zostały dwie osoby.
- Zostało jeszcze trochę czasu.

<> fraz. Kamień na kamieniu nie został (nie pozostał) «wszystko zostało doszczętnie zniszczone, zburzone, zrównane z ziemią»

3. «stać się (stawać się) spadkiem, spuścizną; pozostać (pozostawać)»:
- Po rodzicach został majątek.
- Po przodkach zostały portrety.
- Dla dzieci zostaną po mnie meble.

4. «znaleźć się (znajdować się) w jakimś położeniu, w jakiejś sytuacji (zwykle przykrej)»:
- Wszystko zostało tak jak dawniej.
- Oddział został bez dowódcy.
- Zostać bez grosza.
- Zostać bez dachu nad głową.

<> fraz. Ktoś został sam na świecie «ktoś jest samotny, ponieważ zmarli mu wszyscy członkowie rodziny»
<> książk. Zostać (pozostać) na łasce losu; być zdanym na łaskę losu
a) «być skazanym na to, co się wydarzy, zwykle na niepewność»
b) «zostać bez opieki»

<> Zostać na placu (boju)
a) «zwyciężyć, zmusić przeciwników, rywali do ustąpienia»
b) «zginąć, polec lub zostać ciężko rannym w bitwie, pojedynku»

<> Zostać przy władzy «utrzymać swoje rządy, nie pozwolić przeciwnikom politycznym na ich obalenie»
<> Zostać przy życiu «nie umrzeć, nie zginąć»
<> pot. Zostać na łasce boskiej «być bez opieki, być skazany na niepewność»
<> Zostać (pozostać) przy swoim «nie zmienić, nie zmieniać zdania, opinii, sądu o czymś»
<> Zostać w jednej koszuli «być doprowadzonym do ostatecznej nędzy, ruiny»

5. «stać się (stawać się) jakimś, kimś, czymś; ulec (ulegać) czemuś»:
Samochód został uszkodzony.
- Zostać ojcem.
- Zostać czyjąś żoną.
- Zostać lekarzem.
- Zostać kaleką.
- Zostać samotnym.
- Zostać odznaczonym.


Quote:
Wyraz używany jako słowo posiłkowe w orzeczeniu imiennym oraz w konstrukcjach ze stroną bierną.
<> fraz. książk. Kości zostały rzucone «stała się rzecz nieodwracalna, zapadła ostateczna decyzja»
Quote:
pozostać – pozostawać książk.
a) «nie ruszyć się (nie ruszać się) skądś, nie opuścić (nie opuszczać) jakiegoś miejsca; zostać (zostawać)»:
- Pozostali do późna na przyjęciu.
- Nigdy nie pozostawali dłużej niż dwa dni u krewnych.
- Niektóre ptaki pozostają na zimę w kraju.

<> fraz. Pozostać na drugi rok, see above
<> Pozostawać na boku «nie być ośrodkiem uwagi»
<> książk. Pozostawać (znajdować się, być itp.) u czyjegoś boku «znajdować się bardzo blisko kogoś, być w czyimś towarzystwie»
<> Pozostawać w tyle, z tyłu (za kimś, za czymś), see above

b) «o osobach lub rzeczach: zachować (zachowywać) jakiś stan, jakieś cechy, zostać (być) w jakiejś sytuacji, w jakimś położeniu»:
- Pozostał do końca roku naszym nauczycielem.
- Pozostać wiernym komuś.
- Pozostać bez dachu nad głową, bez środków do życia.
- Pozostawać na wolności.

<> fraz. Pozostać bez grosza (przy duszy, w kieszeni)
<> Pozostać w pamięci «nie ulec zapomnieniu»
<> Kamień na kamieniu nie pozostał, see above
<> Niech to pozostanie między nami «niech o tym nie dowie się nikt poza nami»
<> Pozostaje komuś coś zrobić «ktoś powinien, musi coś zrobić, ktoś nie ma już innych możliwości»:
- Pozostaje mi tylko pójść tam osobiście.

<> książk. Pozostać (zostać) na łasce losu; być zdanym na łaskę losu
a) «być skazanym na to, co się wydarzy, zwykle na niepewność»
b) «zostać bez opieki»

<> Pozostać na placu (boju), see above
<> Pozostać przy życiu, see above

<> Pozostawać (tkwić, być zawieszonym itp.) między niebem a ziemią
a) «być niezwiązanym z żadnym środowiskiem»
b) «mieć nierozwiązane jakieś sprawy, oczekiwać na rozwiązanie jakichś spraw, na decyzje»

<> Pozostawać (być, czuć się, znajdować się itp.) poza nawiasem czegoś «być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza czymś, czuć się zbędnym, nie brać w czymś udziału, być odsuniętym, usuniętym od czegoś»

<> fraz. książk. Pozostawać (być, trzymać się) w cieniu; usuwać się w cień
a) «pozostawać na uboczu, na dalszym planie»
b) «nie ujawniać swej działalności»

<> Pozostawać w tle «być mało znaczącym, mało widocznym»
<> Coś pozostaje w niezgodzie z czymś «coś jest niezgodne, sprzeczne z czymś»
<> Coś pozostało bez echa «coś nie wywarło wrażenia, reakcji, nie osiągnęło celu, minęło bez śladu»
<> Z kogoś, z czyjegoś zdrowia, czyjejś urody itp. pozostał tylko cień «ktoś się bardzo zmienił na niekorzyść, zbrzydł, wychudł, zmizerniał itp.»

<> pot. Pozostać na łasce boskiej, see above
<> Pozostać przy swoim, see above

c) «stać się resztą (stanowić resztę) czegoś, co jest zniszczone, co nie istnieje, istnieć po zniknięciu czegoś, odejściu czegoś»:
- Z wielu przyjaciół pozostał mu tylko jeden.
- Po wakacjach pozostają miłe wspomnienia.
- Z puszczy pozostał tylko skrawek.
- Po oparzeniach pozostały blizny.

przysłowie. Słowa ulatują, pismo pozostaje «zapisanie czegoś powoduje utrwalenie tego»

d) «zostać (zostawać) po czyjejś śmierci jako spadek, spuścizna»:
- Po ciotce pozostało sporo biżuterii.

e) «zostać (zostawać) przy życiu po czyjejś śmierci»:
- Pozostało wiele wdów po bohaterach.

<> fraz. Pozostali w nieutulonym żalu «formuła kończąca zwykle zawiadomienie o śmierci kogoś z najbliższej rodziny»


Source: USJP PWN S.A.
Topic: help for correction of a few Polish sentences
Posted: Thursday, October 22, 2009 5:54:15 AM
Dorota wrote:
Hello Anne.

It will be better like this:
" Życzę Ci dobrej podróży do Budapesztu. Niestety nigdy tam nie byłam. Ale myślę, że to jest też wspaniały kraj. Zresztą każdy kraj ma swoje zabytki (perhaps: 'uroki' instead of 'zabytki'). Spotkać innych ludzi i spróbować innego jedzenia to jest zawsze przyjemne i zabawne. W każdym razie jest to przerwa w codziennej monotonii.""
All the best.


I'm sorry, i have to make some corrections ;)

Życzę Ci/Tobie dobrej podróży do Budapesztu. Niestety, nigdy tam nie byłam. (wrong: ale) Myślę, że jest to wspaniały kraj (???) (better: miasto or stolica). Każdy kraj (or: miasto) ma swoje zabytki. Spotykać innych ludzi i próbować innego jedzenia jest zawsze przyjemne i zabawne. W każdym razie jest to przerwa w codziennej monotonii.
Topic: 'seven kilo ' and 'about seven kilo's ''in Polish
Posted: Thursday, October 22, 2009 5:35:19 AM
But:
kilogram(y) /-ów - standard
kilo - colloquial
Topic: difference in meaning of two Polish verbs
Posted: Thursday, October 22, 2009 5:25:28 AM
Hi anne,

Dozwolić/dozwalać is a literary language and it means:

Quote:
dopuścić (dopuszczać) do czegoś, wyrazić (wyrażać) zgodę na coś, nie sprzeciwić (nie sprzeciwiać się) czemuś; pozwolić (pozwalać), zezwolić (zezwalać):

e.g. Gęsta mgła nie dozwoliła im przyjechać na czas.

SJP PWN S.A.
Pozwolić/pozwalać is a standard language and it means:

Quote:

1. «godzić się (zgadzać się) na coś, przychylić się (przychylać się) do czyjejś prośby, udzielić (udzielać) przyzwolenia»:
- Pozwólcie mu mówić.
- Ojciec pozwolił mu jechać samochodem.
- Nie pozwolili mu na uprawianie forsownych sportów.

<> frazes. Pozwalać sobie «zachowywać się zbyt swobodnie, przekraczać miarę w czymś»:
- Za dużo sobie pozwalasz, już tracę cierpliwość.

2. «o przyczynach, warunkach zewnętrznych: umożliwić (umożliwiać) coś, dopuścić (dopuszczać) do czegoś, nie przeszkodzić (nie przeszkadzać) czemuś»:
- Jeśli czas pozwoli, odwiedzę was jutro.
- Okoliczności nie pozwalają na dłuższą rozmowę.
- Burza nie pozwoliła wypłynąć kutrom na połów.

<> frazes. Móc pozwolić sobie na coś «móc coś zrobić, dokonać czegoś, ponieważ zaistniały sprzyjające ku temu okoliczności, bo jest to możliwe do uczynienia, wykonania»
- Zaczął więcej zarabiać, mógł sobie wreszcie pozwolić na samochód.

3. książkowy. «w zwrotach grzecznościowych wyrażających propozycję czegoś, pytanie o zgodę na coś, prośbę o przyzwolenie na coś»:
- Pozwoli pani jeszcze trochę wina?
- Pan pozwoli do gabinetu.
- Pozwoli pani płaszcz.
- Pani pozwoli, że przedstawię moją żonę.
- Pozwól, że zapalę.

<> frazes. Pozwalam, pozwolę sobie «niech mi będzie wolno»:
- Pozwolę sobie przypomnieć, że już o tym mówiłem.

SJP PWN S.A.
Topic: troje dzieci/trzy dzieci difference?????
Posted: Sunday, September 27, 2009 11:51:22 AM
"trzy dzieci" is incorrect.
Topic: correction of a few Polish sentences
Posted: Friday, September 11, 2009 2:36:46 PM
Zdjęcia, które Pani wysłała, są naprawdę piękne. Polska jest bardzo ładna (better: ładnym krajem).
Gdy widzę zdjęcia (z) innego kraju, od razu mam ochotę na podróż(e). (wrong: Ale) Niestety nie jest to zawsze możliwe.
Jestem szczęśliwa, że mam możliwość/okazję zarówno polecieć do Holandii w styczniu, jak również pojechać do Krakowa na pięć dni, zanim wrócę do Surinamu.
Cieszę się, że spotkam Cię gdzieś w Krakowie.
Topic: correction polish text
Posted: Friday, September 11, 2009 2:19:20 PM
Dziękuję za list.
Bardzo dobrze, że Pani napisała go po polsku. Wszystko zrozumiałam, co jest w nim napisane. Tylko parę słów musiałam poszukać w słowniku, więc pisanie po francusku nie jest konieczne. Czytanie po polsku nie jest dla mnie trudne, ale (better: lecz) mówienie jest z pewnością problemem. W tym kraju nie mam żadnych możliwości mówienia po polsku. Tutaj Polacy nie mieszkają, w przeciwieństwie do Holandii.


po polsku = posługując się językiem polskim (Mówić, pisać po polsku)