mailing list For webmasters
Welcome Guest
to remain in Polish language Options
anne
Posted: Thursday, October 22, 2009 4:29:51 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 5/26/2009
Posts: 45
Location: Suriname
Hi everybody,

I have a problem with the next verb: to remain.
In Polish this verb is : zostawać (imp.)/pozostawać(perf.)
But also zostać and pozostać.

Would somebody be so kind to explain me in what cases I have to use zostawać and in what cases I have to use zostać. Maybe you can give me some examples to make it clear .
And in what cases pozostawać and pozostać.

Thanks a lot in advance.

anne
hallomoto
Posted: Thursday, October 22, 2009 5:25:43 PM
Rank: Newbie

Joined: 7/18/2009
Posts: 7
Neurons: 17
Quote:
zostać – zostawać
1. «nie opuścić (nie opuszczać) jakiegoś miejsca, nie zmienić (nie zmieniać) miejsca pobytu, nie wyjść (nie wychodzić) skądś; pozostać (pozostawać)»:
- Zostań ze mną, nie odchodź!
- Zostać w domu z powodu niepogody.
- Zostać u kogoś na kolacji.
- Zostać przy chorym na noc.
- Zostać dłużej na urlopie.

<> fraz. Zostać na drugi rok «nie przejść do następnej klasy w szkole, nie zaliczyć roku na uczelni»
<> Być, pozostawać, zostawać, pot. wlec się w tyle (za kimś, za czymś), z tyłu «nie dorównywać komuś lub czemuś pod jakimś względem, być gorszym od kogoś, od czegoś»:
- Normy i przepisy zawsze były i będą w tyle za życiem.
- Chodzi o to, by nie pozostać w tyle.

<> (Niech) to zostanie między nami «(niech) się o tym nikt nie dowie poza nami»
<> Coś zostało w czyjejś głowie, pamięci, w czyimś sercu «coś zostało zapamiętane, nie uległo zapomnieniu»

<> potocznie. Zostawić (zostać) kogoś na lodzie «pozostawić kogoś samemu sobie w trudnej sytuacji, przestać się kimś interesować, zajmować»
<> Zostawać (pracować, dorabiać) itp. po godzinach «wykonywać dodatkową pracę po upływie obowiązkowego czasu pracy, zwykle za dodatkowym wynagrodzeniem»

<> fraz. pot. Zostawać (Wlec się, iść, znajdować się) w ogonie
a) «nie dotrzymywać kroku innym, zostawać w tyle»
b) «nie nadążać za rozwojem sytuacji, nie brać w czymś udziału»

2. «stać się (stawać się) resztą, pozostałością czegoś, po czymś; pozostać (pozostawać)»:
- Z dawnych mebli zostały tylko fotele.
- Z całej rodziny zostały dwie osoby.
- Zostało jeszcze trochę czasu.

<> fraz. Kamień na kamieniu nie został (nie pozostał) «wszystko zostało doszczętnie zniszczone, zburzone, zrównane z ziemią»

3. «stać się (stawać się) spadkiem, spuścizną; pozostać (pozostawać)»:
- Po rodzicach został majątek.
- Po przodkach zostały portrety.
- Dla dzieci zostaną po mnie meble.

4. «znaleźć się (znajdować się) w jakimś położeniu, w jakiejś sytuacji (zwykle przykrej)»:
- Wszystko zostało tak jak dawniej.
- Oddział został bez dowódcy.
- Zostać bez grosza.
- Zostać bez dachu nad głową.

<> fraz. Ktoś został sam na świecie «ktoś jest samotny, ponieważ zmarli mu wszyscy członkowie rodziny»
<> książk. Zostać (pozostać) na łasce losu; być zdanym na łaskę losu
a) «być skazanym na to, co się wydarzy, zwykle na niepewność»
b) «zostać bez opieki»

<> Zostać na placu (boju)
a) «zwyciężyć, zmusić przeciwników, rywali do ustąpienia»
b) «zginąć, polec lub zostać ciężko rannym w bitwie, pojedynku»

<> Zostać przy władzy «utrzymać swoje rządy, nie pozwolić przeciwnikom politycznym na ich obalenie»
<> Zostać przy życiu «nie umrzeć, nie zginąć»
<> pot. Zostać na łasce boskiej «być bez opieki, być skazany na niepewność»
<> Zostać (pozostać) przy swoim «nie zmienić, nie zmieniać zdania, opinii, sądu o czymś»
<> Zostać w jednej koszuli «być doprowadzonym do ostatecznej nędzy, ruiny»

5. «stać się (stawać się) jakimś, kimś, czymś; ulec (ulegać) czemuś»:
Samochód został uszkodzony.
- Zostać ojcem.
- Zostać czyjąś żoną.
- Zostać lekarzem.
- Zostać kaleką.
- Zostać samotnym.
- Zostać odznaczonym.


Quote:
Wyraz używany jako słowo posiłkowe w orzeczeniu imiennym oraz w konstrukcjach ze stroną bierną.
<> fraz. książk. Kości zostały rzucone «stała się rzecz nieodwracalna, zapadła ostateczna decyzja»
Quote:
pozostać – pozostawać książk.
a) «nie ruszyć się (nie ruszać się) skądś, nie opuścić (nie opuszczać) jakiegoś miejsca; zostać (zostawać)»:
- Pozostali do późna na przyjęciu.
- Nigdy nie pozostawali dłużej niż dwa dni u krewnych.
- Niektóre ptaki pozostają na zimę w kraju.

<> fraz. Pozostać na drugi rok, see above
<> Pozostawać na boku «nie być ośrodkiem uwagi»
<> książk. Pozostawać (znajdować się, być itp.) u czyjegoś boku «znajdować się bardzo blisko kogoś, być w czyimś towarzystwie»
<> Pozostawać w tyle, z tyłu (za kimś, za czymś), see above

b) «o osobach lub rzeczach: zachować (zachowywać) jakiś stan, jakieś cechy, zostać (być) w jakiejś sytuacji, w jakimś położeniu»:
- Pozostał do końca roku naszym nauczycielem.
- Pozostać wiernym komuś.
- Pozostać bez dachu nad głową, bez środków do życia.
- Pozostawać na wolności.

<> fraz. Pozostać bez grosza (przy duszy, w kieszeni)
<> Pozostać w pamięci «nie ulec zapomnieniu»
<> Kamień na kamieniu nie pozostał, see above
<> Niech to pozostanie między nami «niech o tym nie dowie się nikt poza nami»
<> Pozostaje komuś coś zrobić «ktoś powinien, musi coś zrobić, ktoś nie ma już innych możliwości»:
- Pozostaje mi tylko pójść tam osobiście.

<> książk. Pozostać (zostać) na łasce losu; być zdanym na łaskę losu
a) «być skazanym na to, co się wydarzy, zwykle na niepewność»
b) «zostać bez opieki»

<> Pozostać na placu (boju), see above
<> Pozostać przy życiu, see above

<> Pozostawać (tkwić, być zawieszonym itp.) między niebem a ziemią
a) «być niezwiązanym z żadnym środowiskiem»
b) «mieć nierozwiązane jakieś sprawy, oczekiwać na rozwiązanie jakichś spraw, na decyzje»

<> Pozostawać (być, czuć się, znajdować się itp.) poza nawiasem czegoś «być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza czymś, czuć się zbędnym, nie brać w czymś udziału, być odsuniętym, usuniętym od czegoś»

<> fraz. książk. Pozostawać (być, trzymać się) w cieniu; usuwać się w cień
a) «pozostawać na uboczu, na dalszym planie»
b) «nie ujawniać swej działalności»

<> Pozostawać w tle «być mało znaczącym, mało widocznym»
<> Coś pozostaje w niezgodzie z czymś «coś jest niezgodne, sprzeczne z czymś»
<> Coś pozostało bez echa «coś nie wywarło wrażenia, reakcji, nie osiągnęło celu, minęło bez śladu»
<> Z kogoś, z czyjegoś zdrowia, czyjejś urody itp. pozostał tylko cień «ktoś się bardzo zmienił na niekorzyść, zbrzydł, wychudł, zmizerniał itp.»

<> pot. Pozostać na łasce boskiej, see above
<> Pozostać przy swoim, see above

c) «stać się resztą (stanowić resztę) czegoś, co jest zniszczone, co nie istnieje, istnieć po zniknięciu czegoś, odejściu czegoś»:
- Z wielu przyjaciół pozostał mu tylko jeden.
- Po wakacjach pozostają miłe wspomnienia.
- Z puszczy pozostał tylko skrawek.
- Po oparzeniach pozostały blizny.

przysłowie. Słowa ulatują, pismo pozostaje «zapisanie czegoś powoduje utrwalenie tego»

d) «zostać (zostawać) po czyjejś śmierci jako spadek, spuścizna»:
- Po ciotce pozostało sporo biżuterii.

e) «zostać (zostawać) przy życiu po czyjejś śmierci»:
- Pozostało wiele wdów po bohaterach.

<> fraz. Pozostali w nieutulonym żalu «formuła kończąca zwykle zawiadomienie o śmierci kogoś z najbliższej rodziny»


Source: USJP PWN S.A.
anne
Posted: Thursday, October 29, 2009 9:16:49 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 5/26/2009
Posts: 45
Location: Suriname
Hai Hallomoto,

I was a week out of town, that’s why I am a little bit late thanking you for your very broad and comprehensive explication of the verbs and the many examples. It gave me a clear insight in the use of these verbs.

Thanks a lot again.

Greetings
anne
musicwriter
Posted: Sunday, November 1, 2009 9:45:36 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 10/22/2009
Posts: 316
Neurons: 921
Location: United States- Ohio
The Polish verbal prefix po- is used to describe over, through, after, or doing something for a time.

najlepszego! Dancing
anne
Posted: Monday, November 2, 2009 4:24:24 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 5/26/2009
Posts: 45
Location: Suriname
Hi musicwriter,

Thanks a lot for your supplement(addition )

anne
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.