mailing list For webmasters
Welcome Guest
difference in meaning of two Polish verbs Options
anne
Posted: Thursday, October 8, 2009 7:11:53 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 5/26/2009
Posts: 45
Location: Suriname
Hi everybody,

I have again a little problem with two Polish verbs.
It is about the next verbs :

to allow, give permission is in Polish : pozwalać(imperfectiv form)/pozwolić (perfective form).
but to allow, give permission is also in Polish : dozwolić.

Is there a difference in meaning of pozwalać/pozwolić and the verb dozwolić. If so, maybe you can also give me example to explain the difference.

Thanks a lot in advance.

Till soon

anne


Dorota
Posted: Friday, October 9, 2009 3:33:49 PM

Rank: Newbie

Joined: 10/7/2009
Posts: 4
Neurons: 637
Location: Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Hi Anne

I'll try to explain the difference between these two verbs.
First of all 'dozwolić' is not used in this particular form in common language. It is rather used as an adjective 'dozwolony' and in formal language, like e.g. in traffic rules: "Na tej ulicy parkowanie jest dozwolone" (which means- You can park your car on this street) or "Palenie w tym miejscu jest niedozwolone" (Smoking is forbidden in this place.)

'Pozwolić/pozwalać' is much more common, for example: Pozwoliłam dzieciom obejrzeć telewizję. (My children are allowed watching TV now). Nie pozwoliłam ci jeść słodyczy! (I didn't allow you to eat sweets!)

I hope it helps. Unfortunately, my English isn't perfect, therefore the translation from Polish can be inaccurate, not much I hope :)

Dorota
anne
Posted: Friday, October 9, 2009 6:31:50 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 5/26/2009
Posts: 45
Location: Suriname
Hi Dorota,

Your English is quite well, I understand you for the fully 100%.

You really made it very clear to me.

I am really very grateful for your help and the help of other members of this forum.

I have a long way to "go" to understand your language, but gradually it goes better.

thanks, till soon.

anne
Pepe
Posted: Thursday, October 15, 2009 11:02:14 AM
Rank: Newbie

Joined: 9/3/2009
Posts: 2
Neurons: 6
Location: United Kingdom
[Dorota wrote:]
Unfortunately, my English isn't perfect, therefore the translation from Polish can be inaccurate, not much I hope :)


Doroto, I think your English is perfect enough .. seriously. Applause Well done!
Warm regards.
Dorota
Posted: Thursday, October 22, 2009 4:00:18 AM

Rank: Newbie

Joined: 10/7/2009
Posts: 4
Neurons: 637
Location: Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Thank you for your comment. It was very nice :)
hallomoto
Posted: Thursday, October 22, 2009 5:25:28 AM
Rank: Newbie

Joined: 7/18/2009
Posts: 7
Neurons: 17
Hi anne,

Dozwolić/dozwalać is a literary language and it means:

Quote:
dopuścić (dopuszczać) do czegoś, wyrazić (wyrażać) zgodę na coś, nie sprzeciwić (nie sprzeciwiać się) czemuś; pozwolić (pozwalać), zezwolić (zezwalać):

e.g. Gęsta mgła nie dozwoliła im przyjechać na czas.

SJP PWN S.A.
Pozwolić/pozwalać is a standard language and it means:

Quote:

1. «godzić się (zgadzać się) na coś, przychylić się (przychylać się) do czyjejś prośby, udzielić (udzielać) przyzwolenia»:
- Pozwólcie mu mówić.
- Ojciec pozwolił mu jechać samochodem.
- Nie pozwolili mu na uprawianie forsownych sportów.

<> frazes. Pozwalać sobie «zachowywać się zbyt swobodnie, przekraczać miarę w czymś»:
- Za dużo sobie pozwalasz, już tracę cierpliwość.

2. «o przyczynach, warunkach zewnętrznych: umożliwić (umożliwiać) coś, dopuścić (dopuszczać) do czegoś, nie przeszkodzić (nie przeszkadzać) czemuś»:
- Jeśli czas pozwoli, odwiedzę was jutro.
- Okoliczności nie pozwalają na dłuższą rozmowę.
- Burza nie pozwoliła wypłynąć kutrom na połów.

<> frazes. Móc pozwolić sobie na coś «móc coś zrobić, dokonać czegoś, ponieważ zaistniały sprzyjające ku temu okoliczności, bo jest to możliwe do uczynienia, wykonania»
- Zaczął więcej zarabiać, mógł sobie wreszcie pozwolić na samochód.

3. książkowy. «w zwrotach grzecznościowych wyrażających propozycję czegoś, pytanie o zgodę na coś, prośbę o przyzwolenie na coś»:
- Pozwoli pani jeszcze trochę wina?
- Pan pozwoli do gabinetu.
- Pozwoli pani płaszcz.
- Pani pozwoli, że przedstawię moją żonę.
- Pozwól, że zapalę.

<> frazes. Pozwalam, pozwolę sobie «niech mi będzie wolno»:
- Pozwolę sobie przypomnieć, że już o tym mówiłem.

SJP PWN S.A.
anne
Posted: Thursday, October 22, 2009 3:10:34 PM
Rank: Advanced Member

Joined: 5/26/2009
Posts: 45
Location: Suriname
Hi Hallomoto,

Again I thank you a lot for your broad and extensive description of these verbs.

Thanks to your many examples, you gave me a deeper insight in this language.

You made it very clear to me by giving so many examples.

Till soon, I'll fire more questions on you, if you don't mind.

Bye

anne
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.