The Free Dictionary  
mailing list For webmasters
Welcome Guest Forum Search | Active Topics | Members

Profile: jedwys
About
User Name: jedwys
Forum Rank: Newbie
Occupation:
Interests:
Gender: None Specified
Home Page
Statistics
Joined: Monday, May 27, 2013
Last Visit: Wednesday, May 29, 2013 2:08:05 AM
Number of Posts: 2
[0.00% of all post / 0.00 posts per day]
Avatar
  Last 10 Posts
Topic: How to Pronounce "Szczęsny"
Posted: Tuesday, May 28, 2013 4:25:48 PM
marcin.k wrote:
I don't know if I will help:
sz is pronounced similiar to sh "show" or "shop"
cz is prononced similiar like ch in "check" or "achievement
if you practise a little you will pronounce almost properly in polish ;-)

I would say our 'sz' is moreless like the 'sh' in 'mesh' while our 'cz' I would compare to the 'tch' in 'match', for example.
Topic: [Help] A few sentences in Polish language
Posted: Monday, May 27, 2013 6:35:01 PM
It's quite hard to address this example as lacks of details has been provided while lots of English errors take place here... I have to admit this is what I would write here. I can only bet it is a job ad.

Punkty, na których skupiamy naszą uwagę wobec potencjalnego pracownika:
- Działanie w roli zastępcy w przypadku nieobecności Test Managera,
- Zarządzanie projektami z kontrahentami spoza regionu,
- Przeprowadzanie intensywnych testów systemu z użyciem Microsoft SharePoint,
- Analiza marki oraz badanie jej istnienia oraz prezencji na rynku,
- Badania sieci społecznościowych, zasobów Microsoft SharePoint oraz platform mobilnych (this sounds dodgy...).

I am sorry but

"Volunteer in United Nations, Fundraising for community radio station YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia IT-Leader, Official Website for the sixth, seventh and eighth Semester of the Department of Electrical Power Engineering in University"

sounds already like kinda mash-up bullshit...

Even though I am gonna try it anyway...

"Ochotnicy z krajów Organizacji Narodów Zjednoczonych, składkowicze na rzecz radia YPDO, informatycy z Zambii, Oficjalna Strona Internetowa szóstego, siódmego oraz ósmego semestru studiów wydziału elektrotechniki Uniwersytetu..."

Umiejętności i kompetencje
- wykonywanie pracy zorientowanej na konkretny cel oraz pracy pod presją czasu,
- doskonała komunikatywność oraz umiejętność budowania zespołu projektu,
- kreatywność wraz z umiejętnościami analitycznego i technicznego rozumowania,

Pozostałe wymagania:

- język ojczysty
- płynne (w mowie, w czytaniu, w piśmie)
- umiarkowana znajomość...

JW

Xtreme wrote:
Hi all,

Could you please help me to check whether this sentences are written correct or not?

Projekt centralny punkt
Działając jako zastępca Test Manager w przypadku braku formalnego Test Manager
Koordynowanie działań testy na morzu zespołu.
Functional-Automation oraz testuje dla SharePoint
Analiza działania marki i testowania oraz White and Black Box
Testowanie portalu społecznościowym, SharePoint i platformy mobilne

Wolontariat w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Fundusz podnoszenie dla stacji radiowych społeczności YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia
IT głowy, Oficjalna strona szóstego, siódmego i ósmego semestru Wydziału Elektroenergetyki w University

Umiejętności i Kompetencji

Zorientowani na cel, smart-working indywidualnych i pracy pod presją
Nieprzeciętna umiejętności komunikacji i team building
Kreatywność z doskonałych umiejętności analitycznych i technicznych

Content Management System
Inne

Język ojczysty
Biegła znajomość w mowie i piśmie język
Bardzo dobry w mowie i piśmie
Fair znajomość języka


=================================================================
The test that I want to translate in Polish is as the following:
=================================================================

Project focal point
- Acting as a deputy Test Manager in the absence of the formal Test Manager
- Coordinating Testing activities within offshore team
- Functional- Automation and Performance testing for SharePoint
- Branding and Analytics testing activities as well as White and Black Box
- Testing social network website, Sharepoint and Mobile Platforms

Volunteer in United Nations, Fundraising for community radio station YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia

IT-Leader, Official Website for the sixth, seventh and eighth Semester of the Department of Electrical Power Engineering in University

Personal Skills and Competence
- Goal oriented, smart-working individual and to work under pressure
- Superlative communication and team building skills
- Creativity with excellent analytical and technical skills

Content Management System
Others:

Mother Tongue
Fluent (Speaking, reading and writing)
Very good (Speaking, reading and writing)
Fair knowledge


Write what you really need, only then you can get a proper answer.

JW

Main Forum RSS : RSS
Forum Terms and Guidelines. Copyright © 2008-2018 Farlex, Inc. All rights reserved.