The Free Dictionary  
mailing list For webmasters
Welcome Guest Forum Search | Active Topics | Members

Profile: Xtreme
About
User Name: Xtreme
Forum Rank: Newbie
Occupation:
Interests:
Gender: None Specified
Home Page
Statistics
Joined: Sunday, April 28, 2013
Last Visit: Tuesday, April 30, 2013 6:13:09 AM
Number of Posts: 3
[0.00% of all post / 0.00 posts per day]
Avatar
  Last 10 Posts
Topic: [Help] A few sentences in Polish language
Posted: Sunday, April 28, 2013 2:22:46 PM
just your suggestions will be more than good
Topic: [Help] A few sentences in Polish language
Posted: Sunday, April 28, 2013 1:08:30 PM
OMG!

Which ones? Could you please fix them for me :)
Topic: [Help] A few sentences in Polish language
Posted: Sunday, April 28, 2013 9:12:07 AM
Hi all,

Could you please help me to check whether this sentences are written correct or not?

Projekt centralny punkt
Działając jako zastępca Test Manager w przypadku braku formalnego Test Manager
Koordynowanie działań testy na morzu zespołu.
Functional-Automation oraz testuje dla SharePoint
Analiza działania marki i testowania oraz White and Black Box
Testowanie portalu społecznościowym, SharePoint i platformy mobilne

Wolontariat w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Fundusz podnoszenie dla stacji radiowych społeczności YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia
IT głowy, Oficjalna strona szóstego, siódmego i ósmego semestru Wydziału Elektroenergetyki w University

Umiejętności i Kompetencji

Zorientowani na cel, smart-working indywidualnych i pracy pod presją
Nieprzeciętna umiejętności komunikacji i team building
Kreatywność z doskonałych umiejętności analitycznych i technicznych

Content Management System
Inne

Język ojczysty
Biegła znajomość w mowie i piśmie język
Bardzo dobry w mowie i piśmie
Fair znajomość języka


=================================================================
The test that I want to translate in Polish is as the following:
=================================================================

Project focal point
- Acting as a deputy Test Manager in the absence of the formal Test Manager
- Coordinating Testing activities within offshore team
- Functional- Automation and Performance testing for SharePoint
- Branding and Analytics testing activities as well as White and Black Box
- Testing social network website, Sharepoint and Mobile Platforms

Volunteer in United Nations, Fundraising for community radio station YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia

IT-Leader, Official Website for the sixth, seventh and eighth Semester of the Department of Electrical Power Engineering in University

Personal Skills and Competence
- Goal oriented, smart-working individual and to work under pressure
- Superlative communication and team building skills
- Creativity with excellent analytical and technical skills

Content Management System
Others:

Mother Tongue
Fluent (Speaking, reading and writing)
Very good (Speaking, reading and writing)
Fair knowledge

Main Forum RSS : RSS
Forum Terms and Guidelines | Privacy policy | Copyright © 2008-2019 Farlex, Inc. All rights reserved.