The Free Dictionary  
mailing list For webmasters
Welcome Guest Forum Search | Active Topics | Members

[Help] A few sentences in Polish language Options
Xtreme
Posted: Sunday, April 28, 2013 9:12:07 AM
Rank: Newbie

Joined: 4/28/2013
Posts: 3
Neurons: 9
Location: Berlin
Hi all,

Could you please help me to check whether this sentences are written correct or not?

Projekt centralny punkt
Działając jako zastępca Test Manager w przypadku braku formalnego Test Manager
Koordynowanie działań testy na morzu zespołu.
Functional-Automation oraz testuje dla SharePoint
Analiza działania marki i testowania oraz White and Black Box
Testowanie portalu społecznościowym, SharePoint i platformy mobilne

Wolontariat w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Fundusz podnoszenie dla stacji radiowych społeczności YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia
IT głowy, Oficjalna strona szóstego, siódmego i ósmego semestru Wydziału Elektroenergetyki w University

Umiejętności i Kompetencji

Zorientowani na cel, smart-working indywidualnych i pracy pod presją
Nieprzeciętna umiejętności komunikacji i team building
Kreatywność z doskonałych umiejętności analitycznych i technicznych

Content Management System
Inne

Język ojczysty
Biegła znajomość w mowie i piśmie język
Bardzo dobry w mowie i piśmie
Fair znajomość języka


=================================================================
The test that I want to translate in Polish is as the following:
=================================================================

Project focal point
- Acting as a deputy Test Manager in the absence of the formal Test Manager
- Coordinating Testing activities within offshore team
- Functional- Automation and Performance testing for SharePoint
- Branding and Analytics testing activities as well as White and Black Box
- Testing social network website, Sharepoint and Mobile Platforms

Volunteer in United Nations, Fundraising for community radio station YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia

IT-Leader, Official Website for the sixth, seventh and eighth Semester of the Department of Electrical Power Engineering in University

Personal Skills and Competence
- Goal oriented, smart-working individual and to work under pressure
- Superlative communication and team building skills
- Creativity with excellent analytical and technical skills

Content Management System
Others:

Mother Tongue
Fluent (Speaking, reading and writing)
Very good (Speaking, reading and writing)
Fair knowledge
zielonosiwy
Posted: Sunday, April 28, 2013 12:38:15 PM

Rank: Advanced Member

Joined: 5/21/2012
Posts: 267
Neurons: 1,154
some of them have serious flaws
Xtreme
Posted: Sunday, April 28, 2013 1:08:30 PM
Rank: Newbie

Joined: 4/28/2013
Posts: 3
Neurons: 9
Location: Berlin
OMG!

Which ones? Could you please fix them for me :)
zielonosiwy
Posted: Sunday, April 28, 2013 1:39:42 PM

Rank: Advanced Member

Joined: 5/21/2012
Posts: 267
Neurons: 1,154
I don't think I am competent enough to translate it :/
Xtreme
Posted: Sunday, April 28, 2013 2:22:46 PM
Rank: Newbie

Joined: 4/28/2013
Posts: 3
Neurons: 9
Location: Berlin
just your suggestions will be more than good
jedwys
Posted: Monday, May 27, 2013 6:35:01 PM
Rank: Newbie

Joined: 5/27/2013
Posts: 2
Neurons: 6
Location: EU
It's quite hard to address this example as lacks of details has been provided while lots of English errors take place here... I have to admit this is what I would write here. I can only bet it is a job ad.

Punkty, na których skupiamy naszą uwagę wobec potencjalnego pracownika:
- Działanie w roli zastępcy w przypadku nieobecności Test Managera,
- Zarządzanie projektami z kontrahentami spoza regionu,
- Przeprowadzanie intensywnych testów systemu z użyciem Microsoft SharePoint,
- Analiza marki oraz badanie jej istnienia oraz prezencji na rynku,
- Badania sieci społecznościowych, zasobów Microsoft SharePoint oraz platform mobilnych (this sounds dodgy...).

I am sorry but

"Volunteer in United Nations, Fundraising for community radio station YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia IT-Leader, Official Website for the sixth, seventh and eighth Semester of the Department of Electrical Power Engineering in University"

sounds already like kinda mash-up bullshit...

Even though I am gonna try it anyway...

"Ochotnicy z krajów Organizacji Narodów Zjednoczonych, składkowicze na rzecz radia YPDO, informatycy z Zambii, Oficjalna Strona Internetowa szóstego, siódmego oraz ósmego semestru studiów wydziału elektrotechniki Uniwersytetu..."

Umiejętności i kompetencje
- wykonywanie pracy zorientowanej na konkretny cel oraz pracy pod presją czasu,
- doskonała komunikatywność oraz umiejętność budowania zespołu projektu,
- kreatywność wraz z umiejętnościami analitycznego i technicznego rozumowania,

Pozostałe wymagania:

- język ojczysty
- płynne (w mowie, w czytaniu, w piśmie)
- umiarkowana znajomość...

JW

Xtreme wrote:
Hi all,

Could you please help me to check whether this sentences are written correct or not?

Projekt centralny punkt
Działając jako zastępca Test Manager w przypadku braku formalnego Test Manager
Koordynowanie działań testy na morzu zespołu.
Functional-Automation oraz testuje dla SharePoint
Analiza działania marki i testowania oraz White and Black Box
Testowanie portalu społecznościowym, SharePoint i platformy mobilne

Wolontariat w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Fundusz podnoszenie dla stacji radiowych społeczności YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia
IT głowy, Oficjalna strona szóstego, siódmego i ósmego semestru Wydziału Elektroenergetyki w University

Umiejętności i Kompetencji

Zorientowani na cel, smart-working indywidualnych i pracy pod presją
Nieprzeciętna umiejętności komunikacji i team building
Kreatywność z doskonałych umiejętności analitycznych i technicznych

Content Management System
Inne

Język ojczysty
Biegła znajomość w mowie i piśmie język
Bardzo dobry w mowie i piśmie
Fair znajomość języka


=================================================================
The test that I want to translate in Polish is as the following:
=================================================================

Project focal point
- Acting as a deputy Test Manager in the absence of the formal Test Manager
- Coordinating Testing activities within offshore team
- Functional- Automation and Performance testing for SharePoint
- Branding and Analytics testing activities as well as White and Black Box
- Testing social network website, Sharepoint and Mobile Platforms

Volunteer in United Nations, Fundraising for community radio station YPDO (Youth Press and Development Organisation), Zambia

IT-Leader, Official Website for the sixth, seventh and eighth Semester of the Department of Electrical Power Engineering in University

Personal Skills and Competence
- Goal oriented, smart-working individual and to work under pressure
- Superlative communication and team building skills
- Creativity with excellent analytical and technical skills

Content Management System
Others:

Mother Tongue
Fluent (Speaking, reading and writing)
Very good (Speaking, reading and writing)
Fair knowledge


Write what you really need, only then you can get a proper answer.

JW
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum RSS : RSS
Forum Terms and Guidelines. Copyright © 2008-2018 Farlex, Inc. All rights reserved.